1. Hướng dẫn cài đặt DMCA

Sau khi đăng ký tài khoản, DMCA sẽ cấp cho bạn 1 mã code có dạng 

dán code vào bất kỳ phần nào trên trang.

2. Hướng dẫn lấy bản quyền bài viết 

Bước 1: Truy cập https://www.dmca.com/Protection/ManualAdd.aspx 

Bước 2: dán link bài viết vào mục Full URL , và đợi hệ thống DMCA scan thông tin bài viết bao gồm Page Title và Description (khoảng 3s).

Bước 3: Ấn Submit sau khi quá trình scan hoàn tất.

3. Kiểm tra bản quyền bài viết

Bước 1: tìm đến biếu tượng dmca trên trang bài viết (thường ở cuối chân trang)

Ví dụ: 

Bước 2: Click vào biểu tượng dmca 

Nếu bản quyền chưa được xác nhận, sẽ có thông báo sau:

Và thông báo khi được xác thực bản quyền:

-> Hoàn tất. 

Bài đăng mới nhất

Mark