1. Trỏ domain có nghĩa là gì?

Trỏ domain là hành động gán một tên miền (domain) cho một địa chỉ IP máy chủ chứa website, để khi người dùng website truy cập vào tên miền sẽ được chuyển hướng đến máy chủ có chứa nội dung trang web. Để dễ hình dung, nếu như coi hệ thống internet là một khu dân cư, và máy chủ chứa website là các tòa nhà ở trung cư đó, thì website chính là một doanh nghiệp hoạt động tại một tòa nhà, và việc trỏ domain chính là đăng ký địa chỉ kinh doanh để khách hàng có thể tìm đến.

2. Trang quản trị domain – Các thông tin cơ bản

Trang quản trị domain thường có 2 mục chính: Bản ghi (Record) và DNS. Trong đó Bản ghi chính là các bản ghi cần quan tâm để trỏ domain, còn DNS là địa chỉ IP của đơn vị quản lý tên miền (có thể bỏ qua phần này nếu bạn chỉ cần trỏ tên miền).

Một bản ghi hợp lệ bao gồm 4 mục chính sau:

 1. Tên bản ghi (name)
 2. Loại bản ghi (type): Có khoảng 8 loại bản ghi thường gặp
 3. Giá trị bản ghi (value): Giá trị nhập vào của bản ghi 
 4. Ưu tiên (priority): Mức độ được ưu tiên của bản ghi so với các bản ghi cùng loại. Giá trị mức độ càng lớn độ ưu tiên càng nhỏ
 5. TTL (Time to live) : Thời gian tồn tại của bản ghi – Thời gian trang quản trị tên miền tự động reload lại bản ghi xem có thay đổi gì không

Các loại bản ghi (record) chính bao gồm:

 • A : Bản ghi loại địa IPv4  (ví dụ: 192.168.1.1)
 • CNAME : Tên khác (Các tên khác có thể có của tên miền)
 • MX : Bản ghi Email
 • TXT : Bản ghi các giá trị thông tin bổ sung cho tên miền (Ví dụ như để xác minh thông tin)
 • URL Redirect : Bản ghi để chuyển hướng tên miền sang một url khác (không thường được dùng)
 • Domain Redirect : Bản ghi để chuyển hướng tên miền sang một tên miền khác (không thường được dùng)
 • AAAA : Bản ghi loại địa IPv6  (ít gặp có thể bỏ qua)

3. Hướng dẫn trỏ domain cho các nhà cung cấp tên miền

Trước khi trỏ domain, bạn cần chú ý rằng mỗi một nhà cung cấp tên miền khác nhau sẽ có một trang quản trị domain khác nhau. Tuy nhiên các thông số và bản ghi thì hoàn toàn giống nhau. Và để trỏ domain, cần thêm 3 bản ghi sau:

  1. Bản ghi A

   Tên bản ghi
   (record name)

   Loại bản ghi
   (record type)

   Giá trị bản ghi
   (record value)

   Độ ưu tiên
   (Priority)

   TTL
   (Time to life)

   *
   (dấu * hay hoa thị)
   A 192.168.1.1
   (nhập địa chỉ IP máy chủ)
   (bỏ trống hoặc nhập số 0) (bỏ trống hoặc chọn 1 giờ / 3600)
  2. Bản ghi A

   Tên bản ghi
   (record name)

   Loại bản ghi
   (record type)

   Giá trị bản ghi
   (record value)

   Độ ưu tiên
   (Priority)

   TTL
   (Time to life)

   @
   (dấu @ hay a-còng)
   A 192.168.1.1
   (nhập địa chỉ IP máy chủ)
   (bỏ trống hoặc nhập số 0) (bỏ trống hoặc chọn 1 giờ / 3600)
  3. Bản ghi CNAME

   Tên bản ghi
   (record name)

   Loại bản ghi
   (record type)

   Giá trị bản ghi
   (record value)

   Độ ưu tiên
   (Priority)

   TTL
   (Time to life)

   www CNAME domain
   (nhập tên miền cần gán)
   (bỏ trống hoặc nhập số 0) (bỏ trống hoặc chọn 1 giờ / 3600)

Chú ý sau mỗi lần nhập bản ghi, bạn cần Lưu lại nếu thấy có nút save. Một số nhà cung cấp tên miền chỉ có nút lưu cho từng bản ghi. Domain sẽ tự động được trỏ về địa chỉ IP theo bản ghi đã nhập sau 15 phút hoặc nhanh hơn tùy vào tốc độ xử lý của nhà cung cấp tên miền.

Trên đây là các bước để Trỏ domain (tên miền) cho mọi nhà cung cấp tên miền. Nếu bạn gặp sự cố trong khi trỏ domain có thể liên hệ với nhà cung cấp tên miền để được hỗ trợ hoặc để lại bình luận dưới bài viết.

Bài đăng mới nhất

Mark