Tuỳ vào các phiên bản Window khác nhau mà thỉnh thoảng bạn sẽ gặp lỗi không thể kéo thả file từ các cửa sổ Window (hay chính xác hơn là Window Explorer) vào trong thư mục của FTP Filezilla và ngược lại. Để fix lỗi này, bạn chỉ cần 2 bước đơn giản sau đây:

Bước 1: Mở chương trình “Command Prompt” (CMD) với full quyền Administrator 

Chi tiết: Ấn nút tìm kiếm ở thanh taskbar (hoặc nút cửa sổ Window) → gõ CMD → Chọn “Run as administrator”

Bước 2: Tạo bản ghi reg cho FTP Filezilla

Chi tiết: Lần lượt gõ vào theo thứ tự:
cd” → phím Enter → “Program Files
(hoặc “Program Files (x86)” đối với FTP Filezilla bản 32bit/86bit)
→ phím Enter → “regsvr32 fzshellext_64.dll
(hoặc “regsvr32 fzshellext.dll” đối với FTP Filezilla bản 32bit/86bit) → phím Enter

Thông báo hiện ra bạn đã thêm thành công bản ghi vào regsvr32, sau đó chỉ cần khởi động lại FTP Filezilla và bạn có thể kéo thả file/ thư mục như bình thường.

Bài đăng mới nhất

Mark