I. Quy tắc khi đăng ảnh

1.1. Sửa tên ảnh trước khi upload lên website

 1. Quy tắc đặt tên ảnh tin tức: 
  [url bài tin] + [số thứ tự ảnh]
  Ví dụ: huong-dan-quan-tri-website-tihomi-quy-tac-chung-anh-01.jpg
 2. Quy tắc đặt tên ảnh sản phẩm
  [url sản phẩm] + [tên loại phòng] + [số thứ tự ảnh(nếu có nhiều)]
  Ví dụ: sky-oasis-ecopark-tihomi-sp1502-anh-phong-khach-01.jpg

1.2. Nhập thẻ Alt cho ảnh

 1. Nhập thẻ alt ngay sau khi ảnh được up lên:
  Như ảnh hướng dẫn sau:
  Hướng dẫn nhập thẻ Alt cho ảnh - theme tihomi
  Hướng dẫn nhập thẻ Alt cho ảnh – theme tihomi
 2. Kiếm tra lại các trường thông tin sau khi chèn ảnh vào bài tin:
  Kiểm tra lại chú thích, thẻ alt sau khi chèn ảnh vào bài tin. Kích thước màn hình bài tin không vượt quá 800px, nên cần chọn khổ ảnh thấp hơn để giảm tốc độ tải trang.
  Trường thông tin mẫu cho thẻ ảnh -tihomi
  Trường thông tin mẫu cho thẻ ảnh -tihomi
 3. Chọn ảnh có bố cục ngang cho bài tin
 4. Chọn ảnh khổ dọc làm ảnh đại diện cho bài tin trên thiết bị mobile

II. Shortcode

2.1. Shortcode hiển thị bài tin

Copy shortcode và dán vào bài viết để hiển thị bài tin. Chú ý, shortcode chỉ chạy được trên giao diện editor chỉnh sửa bài viết, không chạy được trên html.

[list_news new="" type="" thumb="" col="" slider="" ]

Chú thích cách dùng:

 • Copy đoạn mã trên và chèn vào bài viết
 • Các trường thông tin dạng (new=””) sẽ cung cấp thông tin để tùy chỉnh nội dung hiển thị cho shortcode
 • Nhập và thay đổi các trường thông tin theo tùy chọn, các thông tin nhập phải để trong ngoặc kép (“”) ví dụ: [new=”3″]
 • Bỏ trống hoặc xóa bỏ các trường thông tin này nếu muốn shortcode sử dụng giá trị mặc định của theme.

Chi tiết các trường thông tin:

 • “new” : Số lượng bài tin được hiển thị
 • “type”: Loại bài tin (chỉ bao gồm: bài tin, video)
 • “thumb”: Kích thước ảnh bài tin (bao gồm: full, large, medium,thumbnail)
 • “col”: Số cột 
 • “slider”: Trình bày dưới dạng slide.  Nhập : [ slide=”1″ ] nếu  muốn hiển thị dạng slide. Bỏ trống nếu muốn dạng thông thường.

Bài đăng mới nhất

Mark