Hướng dẫn chèn bản đồ từ Google Map

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Google Map cần chèn, nhấp chọn Share như hình minh họa.

Bước 2: Chọn mục Embed a map rồi copy đoạn mã hiện ra

Bước 3: Dán đoạn mã vừa copy được vào bài viết

Tại giao diện chỉnh sửa văn bản của WordPress, chèn đoạn mã vừa copy vào rồi ấn trở lại giao diện trực quan.

Hướng dẫn chèn bản đồ với kích thước tự động thay đổi theo màn hình

Để chèn bản đồ có thể tự động thay đổi kích thước phù hợp với từng kích thước của màn hình hiển thị (reponsive), tại Bước 2 ở trên, các bạn copy đường dẫn bản đồ của Google Map ở trong thẻ src="" có dạng: https://www.google.com/maps/embed?pb=. Sau đó thay vào src="[đường dẫn vừa copy]" ở đoạn mã sau

<div style="padding-left:5%;padding-bottom:30%;position:relative;min-height:217px;"><iframe style="width: 100%;position: absolute; height: 100%;top: 0;left: 0;border: 0;" tabindex="0" src="[đường dẫn vừa copy]" width="486" height="300" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" aria-hidden="false"></iframe></div>

Sau đó copy tất cả đoạn mã này và dán vào trình soạn thảo văn bản html như Bước 3 ở trên.

Post a Comment

Bài đăng mới nhất

Mark